MENÜ            .


Belépés
Holdfázis


Holdfázis
 

Időjárás

Magyarország időjárása

 

Kereső
powerd by
google


Web
Napözi.hu


Hungary

port
programkereső
 
 

  
  
Üdvözlet a nemzetközisek és szociológusok honlapján!
Jognyilatkozat

§ Jognyilatkozat §

Kérünk, hogy alaposan olvasd át az itt található szabályzatot, mert azáltal, hogy oldalainkat böngészed, onnan letöltesz, regisztrálsz, használod stb. a jognyilatkozatot elfogadod, és a felhasználási feltételek .

Általános információk

Napkozi.hu, mint üzemeltetõ fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetõségüket korlátozza vagy megszüntesse.

A honlap, illetve az ott elérhetõ információk, dokumentációk vagy más írott anyagok hozzáférésébõl illetve az azok közvetlen felhasználásából, honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelõ mûködésbõl, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetõségbõl eredõ károkért és/vagy veszteségért való felelõsséget az üzemeltetõ kifejezetten kizárja.

Napkozi.hu -ról elérhetõ linkek weboldalain szereplõ információkat az üzemeltetõ nem ellenõrzi, ezek elérhetõségéért, tartalmi helyességéért felelõsséget nem vállal. Nem vállal továbbá semmilyen felelõsséget a weboldalról ugrópont, egyéb link vagy más úton elérhetõ bármely más honlap tartalmáért sem. Az ilyen honlapok elérését az üzemeltetõ a felhasználók kényelme érdekében biztosítja, ami nem jelenti azt, hogy az üzemeltetõ egyetért az ilyen honlapok tartalmával vagy az jóváhagyólag támogatja. Ezen túlmenõen a felhasználók felelõssége és kötelessége a vírusok, worm-ok, trójai programok és minden más káros tartalom elleni védekezés, illetve annak biztosítása, hogy a kiválasztott weboldalakról ilyenek ne kerülhessenek a számítógépünkre.

Napkozi.hu fenntartja magának a jogot, hogy elõzetes értesítést követõen a felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa.

Szerzõi Jogok

A napkozi.hu tartalma a napkozi.hu tulajdonát képezi. A weboldal oldalainak tartalma, az azokon megjelenõ grafikák, szövegek, képek, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzõi jogvédelem alatt állnak, ezek az üzemeltetõ elõzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel sem online, sem nyomtatott formában.

A weboldalról a látogató nem jogosult a jelen jogi közleményre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására.

A fentiektõl eltérni csak az üzemeltetõvel kötött írásbeli szerzõdés alapján és kizárólag az üzemeltetõvel szerzõdõ fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén napkozi.hu követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

A honlapon harmadik személyek szerzõi joggal védett képei is láthatók.

A honlapon megjelent cikkek, fotómûvészeti alkotások, egyéb szerzõi mûvek csak a szerzõ, illetve a kiadó írásbeli engedélyével többszörözhetõek, közvetíthetõek a nyilvánosság felé, tehetõek a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé a sajtóban.

Ez a nyilatkozat a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint tiltó nyilatkozatnak minõsül.

Felhasználási feltételek

A szolgáltatásaink részét képezõ nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelõsségére veszi igénybe. A különbözõ hozzászólások szerzõi joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor a napkozi.hu jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetõk le, illetve terjeszthetõk és kizárólag az üzemeltetõ írásbeli hozzájárulásával használhatók fel.

A fórumból eltávolításra kerülnek:

  • faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a vallásos vagy más meggyõzõdésre vonatkozó negatív megjegyzések,
  • személyiségi jogokat sértõ hozzászólások
  • bûncselekmény elkövetésére sarkalló vagy bûncselekmény elkövetésével vádoló szövegek
  • reklámnak minõsülõ hozzászólások
  • értelmetlen, goromba, megbotránkoztató szavakat tartalmazó megjegyzések.

 

Felhívjuk felhasználó figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenõ hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak: a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, a sajtóról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelettel szóló 1986. évi II. törvény és a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény.

A felhasználó vállalja, hogy amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével kárt okoz a szolgáltatónak, azért felelõsséget vállal és azt teljes mértékben megtéríti.

Jogi vita esetén az üzemeltetõ és felhasználó a pertárgy értékétõl függõen kikötik a Pesti Központi Bíróság vagy a F?városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Utolsó módosítás dátuma: 2007. szeptember 18. (kedd) 13:36:31
Az oldalt szerkeszti:admin

 


beállítás kezdõlapnak   | hozzáadás a kedvencekhez | hozzáadás a könyvjelzőkhöz | az oldal ajánlása
felhasználási feltételek | joginyilatkozat | adatkezelés | impresszum | regisztráció

Minden jog fenntartva © 2007 napkozi.hu

    A lap 0.0061700 m?sodperc alatt t?ltod?tt be.

admin@napkozi.hu

 


Site by Admin
Google PageRankspampoison
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

www.iphone2.hu www.kerekbilliard.hu Vonalkód Weboldalkészítés Everengine Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda

Monitor

Énhonlapom - hatékony, keresőbarát weboldal, kedvező áron